Tarieven

Tarieven-/Prijslijst

Deze tarieven gelden ALLEEN voor patiënten die géén Aanvullende Verzekering hebben afgesloten bij een zorgverzekeraar!

Reguliere behandeling fysiotherapie     € 35,00
Behandeling aan huis -                             € 45,00
Manuele therapie -                                    € 45,00
Screening -                                                  € 15,00
Intake en onderzoek na screening -       € 30,00
Intake en onderzoek na verwijzing -      € 40,00

N.B. Niet nagekomen afspraak wordt volledig in rekening gebracht.