Tarieven

Tarieven - Prijslijst

Deze tarieven gelden ALLEEN voor patiënten die géén Aanvullende Verzekering hebben afgesloten bij een zorgverzekeraar!

Reguliere behandeling fysiotherapie     € 36,00
Behandeling aan huis –                             € 47,50
Manuele therapie –                                    € 45,00
Intake en onderzoek na screening –       € 45,00
Intake en onderzoek na verwijzing –       € 40,00

N.B. Niet nagekomen afspraak wordt volledig in rekening gebracht.